Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

YOHİMBİN

Yohimbin (Yocon) erkelerde hem idyopatik hemde madde kullanımına bağlı seksüel fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir α2 adrenerjik reseptör antagonistidir.

Yohimbin, psikiyatride organik, psikojenik ve madde kullanımına bağlı erektil bozukluklar ve diğer erkek cinsel disfonksiyonlarında deneysel amaçla kullanılmıştır. Yohimbinin yan etkileri kan basıncı ve kalp hızında artış, psikomotor aktivitede artış, irritabilite, tremor, baş ağrısı, deride flushing, baş dönmesi, sık idrara çıkma, bulantı, kusma ve terlemedir.

Yohimbinin kadınlarda, böbrek hastalarında, kalp hastalarında ve mide veya duodenum ülseri öyküsü olan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Yohimbin bir α2- adrenerjik reseptör agonisti olan klonidin ( catapres) ile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü bu iki ilaç birbirlerinin farmakodinamik etkilerini ortadan kaldırmaktadır.
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum