Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

VENLAFAKSİN

Venlafaksin ( Effexor) kimyasal yapı olarak diğerlerinden farklı, etkili bir antidepresan ilaçtır, etki mekanizması hafifçe farklıdır ve özgün bir etkinlik özelliğine sahiptir.

Elimizdeki mevcut bilgiler Venlafaksinin depresif bozuklukların tedavisinde kullanılabileceğini desteklemektedir (örneğin majör depresif bozuklukta).

Plasebo kontrollü çalışmalarda en sık rastlanan yan etkilere aşağıda yer verilmiştir: bulantı (tedavi edilen tüm hastaların %37’sinde ) somnolans (%23), ağız kuruluğu (%22), baş dönmesi (%19), sinirlilik (%13), kabızlık (%15), asteni (%12), anksiyete (%6), iştahsızlık (% 11), görme bulanıklığı (% 6), anormal ejakülasyon veya orgazm (%12), impotans (%6). Bulantı, kusma ve insomni ilacı bırakan hastalarda en sık rastlanan yan etkilerdir.

Venlafaksin ile ilgili en potansiyel sorunu yaratan etki 300 mg’ın üzerindeki dozlarda tedavi edilen hastalarda görülen kan basıncı yükselmesidir. FDA bu nedenle hipertansiyonu olduğu bilinen hastalarda ilacın dikkatli kullanılmasını önermiştir. Venlafaksin, MAOI ile veya MAOI kesilmesinden sonra iki hafta geçene kadar bu ilaçlarla kombine edilmemelidir. Venlafaksinin yarı ömrü göz önüne alınarak venlafaksin kesildikten sonra MAOI başlanana kadar en azından yedi gün beklenmelidir.

Renal fonksiyonlarında belirgin azalma olan hastalarda venlafaksin dozu yarıya indirilmelidir ve bu hastalarda ilaç günde tek doz olarak verilmelidir.
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum