Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

L-TRİPTOFAN

L-Triptofan bir nörotransmitter olan serotonin aminoasit prekürsorüdür. İnsanlarda L-Triptofan kullanımı merkezi sinir sisteminde serotonin konsantrasyonunun artışına yol açar. 1989 yılında L-Triptofan ve L-Triptofan içeren ürünler eozinofili-miyalji sendromuna yol açtıklarından dolayı ABD’de kullanımdan kaldırılmışlardır. FDA tarafından onaylanmış olmasına rağmen L-Triptofanın en yaygın alanı insomniadır. Ancak uzun süreli kullanımında L-Triptofanın hipnotik etkisinin devam edip etmediği kesin değildir. L-Triptofan trisiklik veya tetrasiklik ilaç tedavisine cevap vermeyen depresif hastalarda bu ilaçlara adjuvan olarak kullanılmaktadır.

Eosinofili-Miyalji Sendromunun belirtileri; yorgunluk, miyalji, nefes darlığı, raş ve ekstremitelerde şişmedir. Konjektif kalp yetmezliği ve ölümde görülebilir.

L-Triptofan, SSRİ’ler örneğin fluoksetin (Prozac) ve kloimipramin (Arafranil) veya MAOI’lerin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum