Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

TRAZADON VE NEFAZODON

Trazadon ( Desyrel) ve nefazodon ( Serzone) depresif bozuklukların tedavisinde etkili ilaçlardır. Trazodon tirisiklik ve tetrasiklik ilaçlardan ve MAOI’lerinden hemen hemen hiç antikolinerjik yan etkilerinin olmaması ile ayrılır.
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum