Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

TİROİD HORMONLARI

Tiroid hormonları psikiyatride antidepresanlara adjuvan olarak, genellikle de antidepresana cevapsız bir hastayı cevaplı hale getirmek için kullanılırlar. Tiroid hormonları aynı zamanda hızlı döngülü bipolar I bozukluklu hastalrın tedavisinde de kullanılmışlardır.

Elimizdeki klinik bilgilere göre L-triiodotironin tiroksinden daha etkilidir. Tiroid hormonlarının en sık rastlanan yan etkileri; kilo kaybı, palpitasyon, sinirlilik, ishal, karın krampları, terleme, taşikardi, kan basıncı artışı, ellerde titreme, baş ağrısı ve uykusuzluktur. Uzun süreli tedavide osteoporoz görülebilir. Tiroid hormonlarının aşırı dozda alımı kalp yetmezliği ve ölüme neden olabilir. Tiroid hormonları kalp yetmezliği, anjina veya hipertansiyonu olan hastalara verilmemelidir. Tirotoksikoz, tedavi edilmemiş surrenal yetmezliği ve akut miyokard infaktüsü olan hastalarda bu hormonlar kontrendikedirler. Tiroid hormonları plasentayı geçmediğinden gebelikte güvenle kullanılabilirler. Anne sütüne çok az miktarda geçerler, fakat süt emen bebekte herhangi bir sorun gözlenmemiştir.

Tiroid hormonları diabetik hastalarda insulin ihtiyacını arttırırlar.
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum