Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

TAKRİN

Takrin (Cognex) Alzheimer hastalığındaki bilişsel zayıflamanın tedavisinde ABD’de kullanımı onaylanmış ilk ilaçtır. Takrinin etki mekanizmasının temeli asetilkolinesteraz inhibisyonudur, bu enzim asetilkolini katabolize eder.

Takrinin şu andaki tek endikasyonu Alzheimer tipi demanslı hastalarda hafiften orta dereceye kadar bilişsel işlevlerde zayıflamadır.

En çok sorun yaratan ve en sık rastlanan yan etkiler hastaların %25-30’un da görülen hepatik transaminaz düzeyleri artışı, %20 hastada rastlanan bulantı ve kusma, %11 hastada gözlenen ishal ve diğer kolinerjik semptomlardır. Takrin tedavisinde transaminaz yükselmelerinin dışında en çok rastlanan özgül yan etkiler bulantı, kusma, miyalji ve anoreksi açıkça doza bağlı olarak bulunmuştur.

Takrin günde üç-dört dozda verilmelidir, takrinin emilimi öğünlerle veya öğünlerden iki saat sonra alındığında %25 oranında azaldığından, takrin ideal olarak yemeklerden bir saat önce alınmalıdır.
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum