Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

SSRI

Burada tartışılan ilaç grubu kabaca antidepresan olarak bilinir. Bu ilaçlar trisiklik, tetrasiklik ve monoamin oksidaz inhibitörleriyle birlikte majör antidepresanlar olarak bilinirler. Depresif bozukluklar bu ilaçlar için majör endikasyon olmasına rağmen, yeme bozuklukları, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk ve sınır kişilik bozukluğu gibi oldukça geniş hastalık gruplarının tedavisinde etkilidir.

Fluoksetin (Prozac), Birleşmiş milletlerde 1988’de ilk kullanılan SSRI’dır ve 1970’de bulunmuştur.

SSRI kullanan hastalarda sinirlilik veya ajitasyon uyku bozuklukları, gastrointestinal bulgular ve bazı cinsel yan etkiler görülmektedir.
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum