Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

NALTREXONE

Naltrekson (ReVia) opioid agonist özellikleri göstermeyen bir sentetik opioid antagonistidir. Naltrekson alkolizmin ve narkotik bağımlılığının tedavisinde kullanılır.

Naltrekson alkol yoksunluğunu (açlığını-craving) endojen opioid salınımını önleyerek azaltır.

 Naltrekson opioid ve opiatların öforik etkisini bloke eder ve narkotik kullanımının kesilmesi ile oluşan yoksunlukla baş etmesi amaçlanır. Naltrekson narkotik olmayan ilaçlara karşı (örneğin kokain) etkili değildir. Hastalar en az 7–10 gün kadar opioid almadan durmadıkça tedaviye başlanmamalıdır.

Opioid bağımlı kişilerde naltrekson uygulaması ile şiddetli opioid çekilme bulguları ortaya çıkabilir. Naltreksonun içilmesinden 5 dakika sonra çekilme bulguları genellikle başlar ve 48 saate kadar sürebilir. Bu nedenle klinisyen Naltrekson ile tedaviye başlamadan önce hastanın opioid kullanmadığından kesinlikle emin olmalıdır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum