Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

METHADONE

Metadon hidroklorid (dolophine) psikiyatride temel olarak opioid ve opiat bağımlısı kişilerin detoksifikasyon ve koruma tedavisinde kullanılmaktadır.

Metadon opioid ve opiat bağımlılarının kısa süreli detoksifikasyon (30 gün), uzun süreli detoksifikasyon (180 gün) ve koruma tedavisinde kullanılmaktadır. Metadon 2. grup ilaçlardandır; kullanımı özel yasalarla ve düzenlemelerle sınırlandırılmıştır.

Metadonun doz aşımında solunum arresti, kardiyak arrest ve ölüme neden olabilecek respiratuar ve sirkulatuar depresyon yapabilir. Metadon fiziksel ve psikolojik bağımlılığı ve toleransı arttırma yeteneğine sahiptir. Merkezi sinir sistemi üzerindeki diğer yan etkileri sersemlik hissi, depresyon, sedasyon, öfori, disfori, ajitasyon ve nöbet geçirmedir.

Gebelik; Metadone gebe kadınlarda yalnızca olası yararları risklerden fazla ise kullanılmalıdır. Methadone tedavisinin fetusa zararlı olup olmadığı belli değildir. Metadon alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

Koruma programlarında metadone genellikle su veya meyve suyu içinde çözündürülerek verilir. Eğer yoksunluk 180 günden fazla uzarsa tedavi programı metadon koruma tedavisi olarak isimlendirilir. Metadonun çekilme ve koruma tedavisi için kullanımı kesin bir şekilde ulusal kanunlarla belirlenmiştir, bu şekilde metadonun hastalar dışında bağımlı kişiler tarafından kullanımının engellenmesi amaçlanmaktadır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum