Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

FENFLURAMİN

Psikiyatride fenfluramin (Pondimin) araştırılmış ve otistik bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır. Anorektik etkisi yüzünden, obezitenin tedavisinde de kullanılmaktadır.

Anorektik ajan olarak fenfluraminin amfetamine üstünlüğü, fenfluraminin öforik etkisi olmayışıdır.

Sersemlik, ishal ve ağız kuruluğu fenfluraminin en yaygın etkileridir. Diğer yan etkileri; halsizlik, konfüzyon, koordinasyonda güçlük, başağrısı, yükselmiş mizaç, çökkün mizaç, anksiyete, sinirlilik, gerginlik, uykusuzluk, zayıflık, yorgunluk, ajitasyon, disartri ve değişmiş libidodur. Fenfluramin tedavisi sırasında hastanın alkol kullanımından kaçınması önerilir.

Fenfluraminin serotonerjik antidepresanlar- örneğin fluksetine (Prozac)- ve monominooksidaz inhibitörleri (MAOI) ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum