Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

L-DOPA

Levodopa (Larodopa) olarakta bilinen L-Dopa indirekt etkili dopamin agonistidir. Bir periferik L-Dopa dekarboksilaz inhibitörü (örneğin karbidopa) ile kombine verilen L-Dopa çoğunlukla idiopatik Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Sinemet sıklıkla kullanılan bir L-Dopa kardidopa kombinasyonudur. Kilinik psikiyatri alanında L-Dopa kullanımı bir endikasyonun primer tedavisi değil, daha çok nöroleptiklerin neden olduğu parkinsonizmin ikinci veya üçüncü sıradaki tedavisidir.

L-Dopa tedavisinin yan etkilerinin sık olması genel psikiyatri pratiğinde kullanımı sınırlar. Yan etkilerin büyük bölümü doza veya ilacın yoksunluğuna bağlıdır. Bulantı, kusma, ortostatik hipotansiyon ve kardiyak aritmiler gibi yan etkiler tedavinin erken dönemlerinde görülür. Uzun süreli kullanımında hastalarda istemsiz hareketler, psikoz depresyon ve mani de dâhil psikiyatrik rahatsızlıklar görülebilir. Gebelik boyunca emziren annelerde laktasyonuda baskıladığından – L-Dopa kontrendikedir.

Dopamin tip 2 (D2) reseptör blokeri ilaçlar-örneğin haloperidol ( Haldol)- L-Dopa’nın etkilerini tersine çevirebilir.

L-Dopa uygulaması serum ve üriner ürik asid konsantrasyonları, üriner glikoz, üriner keton ve üriner katekolamin konsantrasyonları incelemelerinin yanlış olarak yüksek çıkmasına neden olur.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum