Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

DİSÜLFİRAM

Disülfiram (antabus) alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır. Temel etkisi disülfiram alan kişide küçük miktarda alkol alımında dahi hoş olmayan bir etki yaratmasıdır.

Disülfiram kullanımının primer endikasyonu tiksinme durumuyla alkol bağımlılığının tedavisidir. Disülfiram tedavisi psikoterapi, grup tedavisi, Anonim Alkolikler örneğindeki gibi destek grupları gibi tedavilerle kombine edilmelidir.

Disülfiram-alkol reaksiyonunun şiddeti hastadan hastaya değişir. Ekstrem vakalarda belirgin solunum depresyonu, kardiyovasküler kollaps, miyokard enfarktüsü, konvülsiyon ve ölüm görülebilir. Bu nedenle disülfiram belirgin pulmoner veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda kontrendikedir.

Alkol kullanımı olmadan disülfiram yan etkileri yorgunluk, dermatit, impotans, optik nörit, çeşitli mental değişiklikler ve karaciğer hasarıdır. Disülfiram bir metaboliti dopamin hidroksilazı, inhibe ettiğinden psikotik bozukluğu olanlarda potansiyel olarak psikoz alevlenebilir.

Hastaya alkol içeren maddeleri örneğin, öksürük damlaları, her çeşit tonik ve alkol içeren yiyecek ve sosları kullanmaması gerektiği belirtilmelidir. Alkol bazlı traş losyonu kullanan, hatta buharını inhale edenlerde bazı reaksiyonlar gözlendiğinden, parfüm gibi alkol içeren topikal uygulanan preperatlar hakkında açıkça uyarılar yapılmalıdır.

Düsilfiram hastanın son alkol alımından en az 12 saat sonraya kadar uygulanmamalıdır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum