Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

DANTROLEN

Dantrolen (Dantrium) direkt etkili bir iskelet kası gevşeticidir. Günümüz klinik psikiyatrisinde dantrolenin tek endikasyonu nöroleptik malign sendromunun etkin tedavisidir.

Intravenöz dantrolen kullanımının primer psikiyatrik endikasyonu nöroleptik malign sendromundaki spastisitedir. Dantrolen çoğunlukla destekleyici önlemlerle ve bir dopamin reseptör agonisti – örneğin bromokriptir – ile kullanılır.

Faydalı etkilerinin görülmesi genellikle saatler alırken, intravenöz uygulamadan sonra dakikalar içinde kas gevşemesi ile semptomlarda genel ve dramatik bir iyileşme de gözlenebilir.

Dantrolenin en sık rastlanan yan etkileri kas güçsüzlüğü, uyuklama, baş dönmesi, sersemlik, bulantı, ishal, halsizlik ve bitkinliktir.

Bu yan etkiler genellikle geçicidir. Potansiyel ciddi yan etkiler hepatit, nöbetler ve perikarditle birlikte plevral effüzyondur. Dantrolen bu ciddi yan etki profilinden dolayı psikiyatrik hastalarda uzun süre kullanılmamalıdır. Dantrolen plasentayı geçer, hamilelerde kullanımı kontrendikedir, emziren annelerde nöroleptik malign sendromu gibi aciliyet gösteren durumlar dışında kullanılmamalıdır.

Dantrolen kalsiyum kanal inhibitörleri ile kombine intravenöz uygulanılmamalıdır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum