Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

KLONİDİN

Klonidin (Katapress) primer olarak hipotansif olarak kullanılan bir α-2 reseptör agonisti bir ajandır. Psikiyatrideki majör endikasyonu opiat ve opioidlerin yoksunluk semptomlarının kontrolü ile Tourette bozukluğunun tedavisidir.

Klonidin opioid ve opiat yoksunluğunun otonomik semptomlarının (örneğin hipertansiyon, taşikardi, pupillaların dilatasyonu, terleme, lakrimasyon ve rinore) azaltılmasında etkili bir ajandır ancak subjektif hislerle ilişkili değildir. Klonidin methadon yoksunluğu olan bir hastada kullanılabilir. Klonidin opioid yoksunluğunun tedavisindeki etkinliği locus cereleustaki noradrenerjik nöronlar üzerindeki etkisine bağlıdır.

Bazı klinisyenler klonidini Tourette bozukluğu tedavisinde standart ilaçların yerine ilk seçenek olarak kullanırlar, tourette bozukluğunda klonidinin faydasının görülebilmesi için üç ay geçmesi gereklidir.

Klonidinin diğer potansiyel endikasyonları; anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu ve genaralize anksiyete bozukluğu) ve manidir.

Klonidinin en sık rastlanan yan etkileri ağız ve gözlerde kuruluk, yorgunluk, sedasyon, baş dönmesi, bulantı, hipotansiyon ve konstipasyondur, bunlar hastaların yüzde onunun ilacı bırakmasına neden olurlar. Bazı hastalarda seksüel disfonksiyonda gelişebilir. Klonidin tedavisine bağlı sıvı retansiyonu diüretiklerle tedavi edilebilir. Klonidin dozaşımında hastalarda koma ve opioid dozaşımına benzer pupillerde daralma görülebilir. Diğer dozaşımı semptomları kan basıncı, nabız ve solunum sayısında düşüştür. Klonidin; kalp hastalığı, böbrek hastalığı, Reynaud sendromu veya depresyon öyküsü olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte ve süt emzirenlerde klonidin kullanımından kaçınılmalıdır.

İlaç etkileşimi ile ilgili olarak, klonidin ile trisiklik ilaçların birlikte kullanımında klonidin hipotansif etkisi engellenir.

Klonidin hangi endikasyonda kullanılırsa kullanılsın, hastada hipotansiyon gelişirse (kan basıncının 90/60 mmttg’nin altına inmesi) ilaç kesilmelidir.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum