Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

KARBAMAZEPİN

Karbamazepin (Tegretol) yapısal olarak imipramine (Tofranil) benzer bir iminostilben derivesidir ve ABD’ de temporal lob epilepsisi ile trigeminal nevralji tedavisinde onaylanmış bir ilaçtır. Akut mani ve bipolar I bozukluğun profilaktik tedavisinde, karbamazepinin kullanabileceğimize dair birçok bilgi mevcuttur.

Terapotik endikasyonlar; Bipolar I bozukluk, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk, depresif bozukluklar, impuls-kontrol bozuklukları ve alkol yoksunluğu.

İlacın benign hematolojik yan etkilerinin dozla ilişkili olmamasına rağmen, yan etkilerinin büyük bir bölümü 9 mg/ml’nin üzerindeki plazma konsantrasyonları ile ilişkilidir. En az görülen ancak en ciddi yan etkiler; kan diskrazileri, hepatit ve exfoliatif dermatitdir.

Karbamazepin ile tedavi edilen hastaların %10-15’in de genellikle tedavinin ilk haftalarında benign kaşıntılı bir raş görülebilir. Bununla birlikte bu hastaların küçük bir bölümünde yaşamı tehdit eden dermatolojik sendromlar görülebilir, bunların arasında eksfolyatif dermatit, eritama multiforme, Stevens-Johson sendromu ve toksik epidermal nekroliz yer alır. Bu ciddi dermatolojik sorunların muhtemel aciliyeti nedeni ile birçok klinisyen hastalarında herhangi bir döküntü geliştiğinde karbamazepin tedavisini kesmeyi tercih etmektedirler.

Karbamazepinin en sık rastlanan yan etkileri bulantı, kusma, mide şikâyetleri, kabızlık, ishal ve iştahsızlıktır.

Karbamazepinin antikonvülzan kan seviye aralığı 4–12 µg/ml’dir ve karbamazepinin duygudurum bozukluğunda etkili olmadığına karar verilmeden önce bu aralığa ulaşılmalıdır.

Karbamazepinin en ciddi potansiyel yan etkileri agranülositoz ve aplastik anemidir. FDA karbamazepinin kan takiplerinin uygulanmasını doktorun insiyatifine bırakmıştır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum