Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

KALSİYUM KANAL İNHİBİTÖRLERİ

Kalsiyum kanal inhibitörleri ilk olarak hipertansiyon, angina ve kardiyak aritmilerin spesifik tiplerinin tedavisinde kullanılan bir kalp ilacı olarak bulunmuştur, genel tıpta bu endikasyonlar halen yerini korumaktadır.

Terapotik endikasyonları; Bipolar I bozukluklar ve MAOI’ lerine bağlı hipertansif krizdir.

Kalsiyum kanal blokerleri ile ilgili en yaygın yan etkiler hipotansiyon bradikardi ve AV blok olup bazen ilacın kesilmesi gerektirebilir. Kardivasküler hastalığı olan bütün hastalarda, ilaç dikkatli kullanılmalıdır. Yaygın gastrointestinal semptomlar; konstipasyon, bulantı, daha nadiren ağız kuruluğu, gastrointestinal sıkıntı ve diyaredir. Santral sinir sistemine olan etkileri; baş dönmesi (sersemlik), başağrısı ve yorgunluktur. Diltiazem kullanılan vakalarda not edilen yan etkiler hiperaktivite, akatizi ve parkinsonizm. Verapamil ile deliryum hiperprolaktinemi ve galaktoredir.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum