Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

BUPROPİON

Bupropion piyada bulunan kullanıma elverişli ilaçlar içinde tek antidepresandır, ancak geçmişteki nöbetlerle bağlantısı nedeni ile ABD’de kullanımı sınırlandırılmıştır. Bupropion diğer antidepresanlar kadar etkili olduğu gösterilmiştir, ayrıca güvenli ve iyi tolere edilebilir olduğu ispatlanmıştır.

En yaygın etkiler; başağrısı, uykusuzluk, üst solunum yolu şikâyetleri ve bulantıdır. Hareketlilik, ajitasyon ve irritabilitede görülebilir. Hastaların %25’in de kilo kaybı görülebilir. Kafa travması, beyin tümörü ve diğer organik beyin hastalığı öyküsü bulunan hastalarda, nöbet eşiğinin azaltabileceği için bupropion kullanımı kontrendikedir. Yüksek dozlar (günde 450 mg. dan daha çok) öforik hale yol açabileceğinden, bupropion madde bağımlılığı öyküsü olan hastlaarda relatif olarak kontrendikedir. Bupropion anne sütüne geçtiği için, emziren annelerde buprpion kullanımı önerilmez.

Hipertansif krize yol açma olasılığı nedeni ile bupropion monopminooksidaz inhibitörleri (MAOI) ile birlikte kullanılmamalıdır ve bupropion tedavisine başlamak için MAO inhibitörlerin kesilmesinden sonra en az 14 gün geçmelidir.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum