Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

BROMOKRİPTİN

Bromokriptin (Parlodel) bir takım psikiyatrik durumda bir potansiyel tedavi alanı olarak çalışılmıştır. Bu çalışmalar bromokriptinin karışık depamin agonist özelliklerine ilgi nedeniyle yürütülmüştür ki; ABD’de Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Bromokriptinin terapotik faydalarını destekleyen en güçlü veriler antipsikotiklerin uyardığı, hiperprolaktinemi ve galaktore ile nöroleptik malign sendromu tedavileri ile ilgilidir.

En sık yan etkiler; mide bulantısı, baş ağrısı ve sersemliktir. Daha az görülen gastrointestinal etkiler kusma, abdominal kramplar ve konstipasyondur. Hastaların %1’in de ilacın ilk dozundan 15 ila 60 dak. Sonra senkop epizodları görülür ancak ilerleyen dozlarda tolere edilir ve senkop olmadan doz arttırılır. Bazı hastalar, tedavinin devamını tolere edemeyecek kadar şiddetli semptomatik ortostatik hipotansiyona maruz kalmaktadırlar. Nadir psikiyatrik etkiler halüsinasyon, delüsyon, konfüzyon ve diğer kişilik bozukluklarıdır, ancak bu semptomlar uzun süreli kullanımdan sonra ve yaşlı hastalar da daha yaygındır. Gebe ve emziren hastlarada bromokriptin önerilmemektedir.

Muhtemel bulantıyı azaltmak için bromokriptin genellikle yemeklerle beraber alınır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum