Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

Antihistaminikler

Tip I (H1) reseptörlerinin bloke eden bir grup drog, klinik psikiyatride, nöroleptiklere bağlı parkinsonizm, akut distonide hipnotik ve anksiyolitik olarak kullanılmaktadır.

Siproheptadin, kadın ve erkekte, fluoksetin gibi serotonerjik ajanlarda oluşan orgazm inhibisyonunun tedavisinde kullanılmaktadır.

Antihistaminikler, sedasyon, baş dönmesi ve hipotansiyonla sıklıkla ilişkilidir. Hastaların ufak bir kısmında paradoksal olarak eksitasyon ve ajitasyon gibi yan etkileri gözlenebilir. Zayıf motor koordinasyon kazalara neden olabilir. Bu yüzden hastalar araba sürme ve tehlikeli olabilecek makineleri kullanma konusunda uyarılmalıdırlar. Diğer sık görülen yan etkiler, epigastrik ağrı, bulantı, kusma, diyare ve konstipasyondur. Siproheptadin kullanımı bazı hastalrda kilo artışına neden olur.

Antihistimiklerin yüksek doz alınması ölüme neden olabilir. Drog intramuskuler kullanacağı zaman yüzeyel uygulama irritasyona neden olabileceği için, derin enjeksiyon yapılamalıdır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum