Site İçi Arama


 

B-Adrenerjik Reseptör Antagonistleri Antikolinerjikler ve Amantadin Antihistaminikler Barbitüratlar ve Benzer Etkili İlaçlar Benzodiazepin Reseptör Agonist ve Antagonistleri Bromokriptin Bupropion Buspirone Kalsiyum Kanal İnhibitörleri Karbamazepin Klonidin Klozapin Dantrolen Disülfiram L-Dopa Antipsikotikler Fenfluramin Lityum Metadon MAOI Naltrekson SSRI Sempatomimetikler Takrin Tiroid Hormonları Trazadon ve Nefazodon TCA’lar L-Triptofan Valproat Venlafaksin Yohimbin

 

TEDAVİLER

BİYOLOJİK TEDAVİLER

İLAÇLAR

Antikolinerjikler ve Amantadin

Psikiyatristin klinik uygulamasında, antikolinerjik droglar ve amantadin antihistaminikler gibi başlıca nöroleptiklere bağlı parkinsonizmin akut distoni ve tedaviye bağlı postural tremor gibi hareket bozukluklarında kullanılırlar. Bu droglar belki bir yere kadar nöroleptiklere bağlı akut akatiz tedavisinde de kullanılabilir.

Antikolinerjik drogların yan etkileri, muskarinik asetilkolin reseptörlerinin blokajına bağlı olarak çıkar. Dar açılı glokomlu, üriner retansiyonlu, prostat hipertrofisi olan hastalarda antimuskarinik aktivite durumu daha da kötüleştirebileceği için droglar dikkatli bir şekilde uygulanmalıdırlar.

Amantadin genellikle antikolinerjiklerden çok daha iyi tolere edilir. Amantadin en sık görülen merkezi sinir sistemi yan etkileri, hafif baş dönmesi, uykusuzluk ve konsantrasyon bozukluğudur. Amantadinin en sık görülen periferik yan etkisi bulantıdır. Amantadin, böbrek hastalığı ve konvülsiyon hikayesi olan hastalarda göreceli olarak kontrendikedir. Antikolinerjik zehirlenme (entoksikasyon); Antikolinerjilerin toksisitesi ile ilgili en ciddi yan etki antikolinerjik intoksikasyonudur. Bu tabloda başlıca deliryum, koma, konvulsiyon, ajitasyon, ciddi hipotansiyon, supraventriküler taşikardi, flashing midriazis, kuru cilt, hipotermi, azalmış barsak sesleri görülür.

Tedavide tüm antikolinerjik etkili droglar kesilmelidir. Asetilkolinesteraz inhibitörü olan fizostigminle antikolinerjik intoksikasyonun tanısı ve tedavisi yapılabilir. Fizostigmin tedavisi, yalnızca acil kardiyak monitorizasyon ve resüsitasyon imkanı olan koşullarda uygulanmalıdır, çünkü bu ajan ciddi hipotansiyon ve bronşlarda konstriksiyon oluşturabilir. Fizostigminin bu etkileri uygulanmış olan her miligram fizostigmin başına 0,5 mg atropin hızla intravenöz verilerek geriye döndürülebilir. Vital bulguları stabil olmayan, astması, kardiyak problemi olan hastalarda, fizostigmin kontrendikedir.

Pek çok tezgâh üstünde satılan soğuk algınlığı preparatları anlamlı bir şekilde antikolinerjik aktiviteyi arttırabilirler. Antikolinerjiklerle amantadinin bir arada kullanılmaları bilşsel işlevlerde bozulma, konfüzyon, gece kâbusları ve psikotik semptomların görülme sıklığını arttırır.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum