Site İçi Arama


 

Kısa Psikoterapi Kısa Fokal Psikoterapi Zaman- Sınırlı Psikoterapi Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Kısa Süreli Anksiyete Uyaran Psikoterapi İnterpersonal (Kişiler Arası) Psikoterapi Krizi Önleme

 

TEDAVİLER

PSİKOTERAPİLER

KISA PSİKOTERAPİ VE KRİZİ ÖNLEME

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi

Mc Gill üniversitesinden Habib Davanloo tarafından öne sürülen kısa süreli dinamik psikoterapi kısa psikoterapi ve kriz önlemenin tüm çeşitlerini kapsar. Davanloo’nun serilerinde tedavi edilen hastalar ruhsal çatışmaları baskın olarak ödüpal planlar, çatışmaları ödipal olmayanlar ve çatışmaları birden fazla odaktan kaynaklananlar olarak sınıflandırırlar.

Davanloo’nun psikoterapotik yaklaşımının önemli noktaları esneklik (terapist hastanın gereksinimlerine tekniği uydurmalıdır), hastanın regresif eğilimlerinin kontrolü; terapiste aşırı bağımlılık geliştirmeye izin vermeyecek olan etkin müdahale; ve hastanın aktarımla ilgili entelektüel iç görüşü ve emosyonel deneyimler yorumlamanın etkisiyle düzenlenir.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum