Site İçi Arama


 

Sigmund Freud Karl Abraham Alfred Adler Franz G. Alexander Gordon W. Allport Michael Balint Eric Berne Wilfred Ruprecht Bion William Ronald D. Fairbairn Raymond Bernard Cattel Sandor Ferenczi Erich Fromm Merton Max Gill Kurt Goldstein Karen Horney Edith Jacobson Carl Gustav Jung Melanie Klein Heinz Kohut Kurt Z. Lewin Abraham Maslow Karl A. Menninger Adolf Meyer Gardner Murphy Henry Murray Sandor Rado Wilhelm Reich Carl R. Rogers Jean-Paul Sartre Burrhus Frederic Skinner Harry Stack Sullivan Donald Woods Winnicott Erik Homburger Erikson Müderris Raşid Tahsin Rasim Adasal İhsan Şükrü Aksel

 

PSİKİYATRİDE ÖNEMLİ KİŞİLER

Sigmund Freud ( 1856 - 1939)

 • 6 Mayıs 1856’da Avusturya-Macaristan’da dünyaya geldi.

 •  1873 yılında Viyana Üniversitesi’ne tıp öğrencisi olarak girdi.

 •  Yaptığı çalışmalar ve hazırladığı yayınlar ağırlıklı olarak anatomi ve fizyoloji üzerinedir. Daha sonraları beyin anatomisi üzerine yoğunlaşıp kokainin klinik kullanımına yönelik araştırmalar yapmıştır. Ayrıca çocuklarda beyin felci ile ilgili ayrıntılı çalışmaları bulunmaktadır.

 •  1887 yılında Martha Bernays ile evliliğinden olan en büyük kızı doğdu.

 •  Aynı sene içinde uygulamalarında hipnotik telkin yöntemini kullanmaya başladı. Breuer ile birlikte yaptığı çalışmalarda, histerinin hipnoz ile tedavisi üzerinde yoğunlaştı. Zamanla hipnoz yerine serbest çağrışım adını verdiği bir tekniği geliştirdi ve kullanmaya başladı. Bu tekniğe göre Freud, hastalarına her ne konuda konuşmak istiyorlarsa bunu yapmalarına izin veriyordu.

 •  1893-1898 yılları arasında hipnoz, anksiyete ve obsesyonlar üzerine yoğunlaştı. Bu dönem içerisinde ruh çözümleme, çocuklukta Oediepus karmaşası gibi kavramları oluşturdu. Bu kavramlar büyük yankılara ve bu alanda artan ilgiye neden oldu.

 •  40’lı yaşlarında kendi düşünceleri ve rüyalarını temel alarak ve kendi iç analizini yaparak psikanaliz kuramının temellerini attı. Kuramının amacı, bastırılmış düşünce ve duyguları bilinç düzeyine çıkarmaktı.

 •  1905 yılında Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme adlı eseriyle bebeklik döneminden başlayarak yetişkinliğe kadar insanlarda cinsel dürtünün gelişimini ele aldı, psikoseksüel gelişim adını verdiği yapılandırmayı sundu.

 •  1923 yılında id, ego ve süperego kavramlarıyla insan zihninin işleyişini yapılandırdı.

 •  Süperego ve id arasındaki çatışmayı yönelik davranışları (bastırma, inkar, projeksiyon, yüceltme vb.) savunma mekanizmaları olarak adlandırdı.

 •  1930 yılında psikolojiye ve Alman literatürüne katkılarından dolayı Goethe Ödülü’ne layık görüldü.

 •  Nöroloji, psikiyatri, psikoloji, psikoterapi ve kendi oluşturduğu psikanaliz alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

 •  Freud iki farklı alanda etkili olmuştur. Hem insan zihnine yönelik hem de insan davranışına yönelik bir kuram geliştirmiştir. Bunun yanı sıra bu kurama dayanarak psikopatolojileri tedavi etmek için gerekli klinik teknikleri de yapılandırmıştır.

 •  Freud’un alana yaptığı en büyük katkılardan birisi “bilinçdışı” olgusunun varlığına yaptığı vurgudur.

 •  Freud; Alfred Adler, Viktor Frankl, Anna Freud, Ernest Jones, Carl Jung, Melanie Klein, Jacques Lacan, Fritz Perls, Otto Rank; John Bowlby, Maud Mannoni, Donald Winnicott gibi önemli isimlere hocalık yapmıştır.

 •  1938 yılında Nazi saldırılarından ve baskılarından usanan Freud; kendi deyimiyle “özgürce ölebilmek için” Londra’ya göç etti. 83 yaşında, 23 Eylül 1939’da Londra’da vefat etti.

 •  Önemli Eserlerinden Birkaçı:

  •  Histeri Çalışmaları (J. Breuer ile birlikte, 1895)

  •  Düşlerin Yorumu (1899)

  •  Günlük Hayatın Psikopatolojisi (1901)

  •  Cinsellik Kuramı Üzerine Deneme (1905)

  •  Totem ve Tabu (1913)

  •  Haz İlkesinin Ötesinde Ego ve İd (1920)

  •  Ego ve İd (1923)
    
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum