Site İçi Arama


 

Üst Kategori Alkol Amfetamin Kafein Kannabis Kokain Hallusinojen İnhalan Nikotin Opiyat Fensiklidin Anksiyotik

 

HASTALIKLAR

4. MADDE KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

KOKAİN

Kokain en fazla bağımlılık yapan, sıklıkla kötüye kullanılan ve en tehlikeli olan maddelerden birisidir.

Kokain snow, coke ve lady  olarak da adlandırılmakta ve kokainin en kuvvetli biçimleri olan freebase ve crack de kötüye kullanılmaktadır. Kokain Erythroxylon coca adlı fundalık bitkisinden elde edilen bir alkoloiddir.

Kokainin davranış etkileriyle ilişkili birinci psikodinamik etkisi depamin iletimi yoluyla depamin geri alınımını yarışarak bloke etmesidir.

Crack, kokainin freebase formu olup çok güçlüdür. Crack küçük sigara olarak kullanılabilecek miktarlarda satılır; rock (kaya) olarak da adlandırılır.

Kokain kullanımıyla ilişkili sık görülen değişiklikler; huzursuzluk, yoğunlaşma yetisinde bozulma, kompulsif davranış, şiddetli uykusuzluk ve kilo kaybıdır.

Kokain kullanıcıları her 30–60 dakikada bir sosyal ve iş ortamlarından izin isteyip kokaini alabilecekleri güvenli bir yer bulmaya çalışırlar.

Kokain ile ilişkili bozukluğu olan hastalarla yapılan birçok komorbidite çalışmasında; majör depresif bozukluk, bipolar II bozukluğu, siklotimik bozukluk, anksiyete bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğunun en sık karşılaşılan psikiyatrik tanılar olduğu gösterilmiştir.

Kokain kullanımı ile birlikte en sık görülen yan etki nazal konjesyondur; ayrıca ciddi enflamasyon, şişlik, kanama ve  nazal mukozanın ülseresyonu da olabilir.

Kokain, en sık nöbetlere neden olan ve bağımlılık yapan maddedir, ikinci sıklıkta nöbet oluşturan madde ise amfetamindir.

Yüksek doz kokain nöbetlere, solunum depresyonuna ve serebrovaskuler hastalığa ve myocard infarktüsüne neden olabilir; bütün bunlarda kokain kullanıcılarında ölüme neden olabilir.

Kokain karakteristik olarak mutlu öfori, benlik saygısında yükselme, zihinsel ve fiziksel gelişim duygusu verdiği için kullanılır.

Kokainin yüksek dozları; ajitasyon, huzursuzluk, yargılama bozukluğu, impulsif ve potansiyel olarak tehlikeli cinsel davranış, agresyon, psikomotor aktivitede genelleşmiş bir artış ve potansiyel mani semptomları içerir. Birlikte görülen majör fiziksel belirtiler taşikardi, hipertansiyon ve midriazistir.

Yoksunluk belirtileri, disfori, anhedoni, anksiyete, huzursuzluk, yorgunluk, hipersomnia ve bazende ajitasyonla karakterizedir.

Kokain kullanıcılarının %50’sin de paranoid sanrılar ve halüsinasyonlar olabilir.

Kokain kullanımı ile deri altına sürünen böcek duyumunun varlığı bildirilmiştir.

Kokain afrodizyak ve orgazm gecikmesi için bir araç olarak kullanılsada tekrarlayan kullanımı empotansla sonuçlanabilir.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum