Site İçi Arama


 

Üst Kategori Alkol Amfetamin Kafein Kannabis Kokain Hallusinojen İnhalan Nikotin Opiyat Fensiklidin Anksiyotik

 

HASTALIKLAR

4. MADDE KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

ALKOL    : Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı en sık karşılaşılan maddeye bağlı bozukluktur. Alkole bağlı bozukluğu olan kişilerde en sık karşılaşılan ölüm sebepleri; intihar, kanser, kalp hastalığı ve karaciğer hastalığıdır.

Alkol kullanımı kişinin yaşamını yaklaşık 10 yıl kısaltmaktadır. Alkol maddeye bağlı ölümlerde ilk sırayı almaktadır.

Aktif alkol kullanımlarının en yüksek yüzdesi 20-35 yaşlar arasında kümelenmektedir.

Alkole bağlı bozukluklar yüksek eğitim almış ve yüksek sosyo-ekonomik kişilerde daha yüksektir. Alkole bağlı bozukluklar ile en sık  beraber görülen  psikiyatrik tanılar; diğer maddelere bağlı bozukluklar, anti-sosyal kişilik bozukluğu, duygudurum bozukluğu ve anksiyete bozukluğudur.

Anksiyete bozukluklarında panik bozukluk  ve  fobi en sık karşılaşılan eş tanılardır.

Alkole bağlı bozukluğu olan hastaların özkıyım prevalansı %10-15 arasında değişmektedir. Çocukluğunda dikkat eksikliği/hiperaktivite  bozukluğu, davranım bozukluğu öyküsü yada  her ikisinin olması erişkinlikte alkole bağlı bozukluk açısından çocuğun riskini arttırmaktadır.

Psikoanalitik teoriye göre, benliklerine karşı cezalandırıcı, sert, süper egosu olan kişiler, bilinçdışı streslerini azaltabilmek için alkole başvurmaktadır.

Oral dönemde fiksasyonu olan kişilerdeki anksiyete, alkol benzeri maddelerin ağız yoluyla alınmasıyla azalabilir.

Alkolün yol açtığı kalıcı amnestik bozukluk için klasik adlar; Wernicke ensefalopatisi ( bir grup akut belirtiler) ve Korsakoff sendromu (kronik bir durum)’dur. Wernicke Sendromu tedavi ile tamamen geri dönüşlüdür. Korsakoff sendromu hastaların ancak %20’si düzelir.

Werniche ensefolopatisi akut nörolojik bir bozukluktur; ataksi (birincil olarak yürüyüşü etkileyen), vestibüler işlev bozukluğu, konfüzyon ve herizontal nistagmus, latenal nektal felç ile bakış felcini içeren bir grup okuler hareket anormalliği ile birliktedir.

Korsakoff sendromu wernicke ensefolopatisini izleyen kronik amnestik sendromdur.

Korsakoff sendromunun başlıca özelliği; yanıt veren ve uyanık hastada bozuk mental sendrom (özellikle yakın dönem hafıza) ve anterograd amnezidir.

-  Fetal Alkol Sendromu;

Fetusun anne rahmindeyken annenin alkol kullanmasından dolayı alkole maruz kalmasının sonucudur. Fetal alkol sendromu ABD’de mental retardasyonun en önemli nedenidir.

 Alkolik bir kadının özürlü bir çocuğu olma riski %35 gibi yüksek bir orandır.

 -   Adsız Alkolikler (AA);     

 AA 1935’te biri borsa tellalı, diğeri de cerrah olan iki alkol bağımlısı erkek tarafından kurulan ve alkol ile ilişkili bozukluğu olan yüz binlerce kişinin gönüllü destek arkadaşlığıdır.

 - Disulfiram (antabus)  aldehit dehidrogenaz enzimiyle yarışarak bu enzimi inhibe eder ve bir kadeh içki bile kanda asetaldehit birikimi ile sıklıkla toksik bir cevaba neden olur.

 
Üye Girişi


Kullanıcı Adı


Şifre
 


Şifremi Unuttum