Site İçi Arama


 

Tourette Bozukluğu Kronik Motor veya Sözel Tik Bozuklukları Geçici Tik Bozukluğu

 

GENEL BİLGİ

5. ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

TİK BOZUKLUKLARI

TOURETTE BOZUKLUĞU

Georges Gilles de la Tourette Fransa’da Jean Martin Chorot’la çalışırken 1885’te ilk olarak; multipl motor tikler, koprolali ve ekolali içeren bir sendrom bildirmiştir.

Tourette Bozukluğunun yaşam boyu yaygınlığı 4–5/10.000 olarak tahmin ediliyor. Motor bileşeninde başlangıç genellikle 7 yaş olarak görülmekte iken vokal tikler genellikle 11 yaşta seyretmektedir. Tourette bozukluğu, kızlara göre erkeklerde üç kat daha fazla rastlanmaktadır.

Tourette Bozukluğu (TB)ile dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu arasında bağlantı vardır. TB hastalarının yaklaşık yarısında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gözlenmiştir. OKB (obsesif kompulsif bozukluk) ve TB arasında da gene bir bağlantı kurulmaktadır. TB’lu hastaların %40’ın da OKB gözlenmiştir.

Tourette bozukluğu tanısı, klinisyenin birden fazla motor tik ve en az bir vokal tik hikayesini almasıyla konur. DSM-IV’e göre bir yılı aşkın sürede yaklaşık hergün günde pek çok kez tiklerin olması gerekmektedir. Başlangıç yaşı ortalama 7 yaş olmakla birlikte 2 yaşa kadar inebilmektedir, ancak kesinlikle 18 yaş öncesi olmak durumundadır.

Tourette bozukluğu için özel bir laboratuar teşhisi yoktur. Tourette Bozukluğu olan çok hastada anormal EEG bulguları mevcuttur.

Tedavi edilmediğinde Tourette Bozukluğu genelde gerileme ve şiddetlenmeye açık, ömür boyu süren bir hastalıktır.

Farmakolojik tedaviler en fazla Tourette Bozukluğunda etkilidir. Psikoterapi genelde ilk tedavi tarzı olarak etkili değildir. Ancak bozukluğun semptomları ve görülebilecek herhangi bir kişisel ve davranış zorlukları ile başa çıkmada yardımcı olabilir. Davranış terapisi Tourette bozukluğunu ağırlaştırabilecek streslerin azaltılmasında çok faydalıdır.

Haloperidol Tourette bozukluğunda en çok yazılan ilaçtır. Hastaların %80’den fazlasında olumlu cevap vermiş, semptomlar ilk görülme sıklığına göre %70–90 kadar azalmıştır. Haloperidol nispeten düşük dozlarda daha etkindir. Haloperidol’ü 3 yaş altındaki çocukların kullanması uygun değildir. Tüm hastalar için dozaj yavaş yavaş arttırılmalı ve akut distonik reaksiyon olasılığında ise düşürülmelidir. Postsinaptik dopamin reseptörlerinin inhibitörü pimozid de Tourette Bozukluğu tedavisinde etkilidir.

 
Üye Girişi


Kullanıcı adı


Şifre
 

Şifremi Unuttum